මහාගෝපාලක සූත්‍රයෙන් හෙළිවන භික්ෂුවගේ කාර්යභාරය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account