ආදි බෞද්ධ හා ථෙරවාද මූලාශ්‍රය තුළ දැක්වෙන බෝධිසත්ව සංකල්පය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account