පවුල් සංස්ථාව පිළිබඳ කෘත්‍යවදී අදහස්, බෞද්ධ දර්ශනයේ ඉගැන්වීම් ඇසුරෙන් සිදුකරනු ලබන විශ්ලේෂණාත්මක විග්‍රහයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account