ඓතිහාසික උණවටුන වැල්ලේ දේවාල මහාවිහාරය ආශ්‍රිත සමූහික අභිචාර විධි

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account