ශ්‍රී ලාංකේය සමාජයේ සියදිවි නසාගැනීම කෙරෙහි බලපාන සාධක පිළිබඳ සමාජ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය(වසර 2014-2016 කාලය තුළ පොලිස් අපරාධ වාර්තාවන්ට අනුව )

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account