ශ්‍රී ලංකා අවකාශය තුළ වාර්ගික සහජීවනය පිළිබඳ විශ්ලේෂණාත්මක අධ්‍යයනයක් (සිංහල දෙමළ වාර්ගිකත්වය ඇසුරෙන් කෙරෙනෙ ඓතිහාසික විමර්ශනයක් )

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account