ලක්දිව බෞද්ධ සම්ප්‍රදාය තුළ පත්තිනි දේව සංකල්පයේ පොදු භාවය හා එහි ඉදිරි ගමන

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account