ජනශ්‍රැතියෙන් නිරූපිත නාථ දෙවි සහ පිටියේ බණ්ඩාර දෙවියන් අතර ගැටුම පිළිබඳ අධ්‍යයනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account