පාලි ත්‍රිපිටකයේ ආරක්ෂාව හා පැවැත්ම උදෙසා ථෙරවාදී භික්ෂුන් විසින් ඉටු කළ ඓතිහාසික මෙහෙවර

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account