මල්වතු මහාවිහාරයේ ප්‍රථම මහානාහිමි තිබ්බොටුවාවේ ශ්‍රී සිද්ධාර්ථ බුද්ධරක්ෂිත තෙරුන්ගේ ශාස්ත්‍රීය සේවාව හා උන්වහන්සේගේ සඟ පරපුර

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account