ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතිය තුළ භාවිත ජ්‍යෝතිෂ සංකල්පය හැදෑරීමට යොදාගත හැකි මූලාශ්‍ර පිළිබඳ විමසීමක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account