පැරණි ශ්‍රී ලාංකේය භික්ෂු සමාජයේ වැඩ සිටි රහතන් වහන්සේලා පාළි අට්ඨකථා ඇසුරෙන් කරනු ලගන ඓතිහාසික විමසුමක් (ක්‍රි.පූ. තෙවන සියවසේ සිට දෙවන සියවස තෙක්)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account