දවුල්දෙණ ඤාණිස්සර හිමියන් විසින් රචිත 'යතිදුතම්' කාව්‍යය පිළිබඳ විමර්ශනයක්

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account