ශ්‍රී ලාංකේය ථෙරවාද බුදුදහම හා තදනුබද්ධ සංස්කෘතිය කෙරෙයි මහායාන බුදුදහමෙන් ලැබුණු ආභාසය

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account