භික්‍ෂුව සහ රජය අතර සබැඳියාව (පොළොන්නරු යුගයේ සිට මහනුවර යුගය දක්වා)

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search Digital Repository


Browse

My Account